poczytac.pl

Tajemnicze dziela sztuki: Dawid i Goliat

Liter hebrajskich doszukali się specjaliści badający dzieło Dawid i Goliat. Zmagające się w walce postacie rzekomo przedstawiają literę gimel, która uosabia siłę i moc.

napisane przez: