poczytac.pl

Ciekawostki historyczne: Pociag pancerny

Ciekawostki historyczne: Pociag pancerny Zrealizowano zatem plan opierający się
https://upload.wikimedia.org - źródło

Historia pierwszego polskiego pociągu pancernego wiąże się z wybuchem powstania styczniowego.regeneracja wałów Miało ono miejsce w 1863 roku. Objęło praktycznie cały kraj. Było wtedy wiele zaciętych walk i skomplikowanych oraz trudnych bitew.https://topmarketing.com.pl/oferta/produkcja-opakowan/ Wśród nich ważna wyszczególnienia okazuje się walka na obszarze Sosnowca. Powstańcy dowodzeni byli przez pułkownika Apolinarego Kurowskiego. Wystartowały one z Olkusza w kierunku Sosnowca. Rosjanie byli już w Modrzejowie, gdzie schronili się, zajmując także dworzec w Sosnowcu. Uznano, że sposobem na to, aby rozbić wojska rosyjskie będzie wykorzystanie pociągu. Zrealizowano zatem plan opierający się na utworzeniu pociągu pancernego składającego się z dziesięciu wagonów oraz dwóch lokomotyw.

Ciekawostki historyczne: Pociag pancerny Powstańcy dowodzeni byli
http://zmianynaziemi.pl - źródło

Skorzystano także z wszelkich dostępnych tworzyw i materiałów, aby móc opancerzyć powstającą maszynę. Tak też powstał pierwszy pociąg pancerny Polski.

napisane przez: