Ciekawostki historyczne: Pociąg pancerny

pociąg

Historia pierwszego polskiego pociągu pancernego wiąże się z wybuchem powstania styczniowego.

Miało ono miejsce w 1863 roku. Objęło praktycznie cały kraj. Było wtedy wiele zaciętych walk i skomplikowanych oraz trudnych bitew.

Wśród nich ważna wyszczególnienia okazuje się walka na obszarze Sosnowca. Powstańcy dowodzeni byli przez pułkownika Apolinarego Kurowskiego. Wystartowały one z Olkusza w kierunku Sosnowca. Rosjanie byli już w Modrzejowie, gdzie schronili się, zajmując także dworzec w Sosnowcu. Uznano, że sposobem na to, aby rozbić wojska rosyjskie będzie wykorzystanie pociągu. Zrealizowano zatem plan opierający się na utworzeniu pociągu pancernego składającego się z dziesięciu wagonów oraz dwóch lokomotyw.

Skorzystano także z wszelkich dostępnych tworzyw i materiałów, aby móc opancerzyć powstającą maszynę. Tak też powstał pierwszy pociąg pancerny Polski.

Related Posts